A pedagógusok megmentenék a Wallenberg-iskolát

Megtámadja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a kormánynak azt a döntését, miszerint jogutódlással megszüntetné a fővárosi Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskolát. A szakszervezet akár bírósághoz is fordul.

A PSZ kezdeményezi, hogy a kormány vonja vissza március 18-ai döntését. A szakszervezet indoklása szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) a kormányülés után értesítette az iskola igazgatóját, felkérve arra, hogy az átadás-átvételről szóló tájékoztatót juttassa el az érintetteknek véleményezésre.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint azonban a fenntartónak az iskola megszüntetéséről szóló döntése, illetve véleményének kialakítása előtt köteles kikérni az érintett intézmény alkalmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat, továbbá szakközépiskola és szakiskola esetén a Fővárosi Gazdasági Kamara véleményét – írták.

Hozzátették: emellett a kormány a március 18-ai ülésén “lényegében” az oktatásért felelős miniszter hatáskörében járt el, a Klik fenntartásában lévő iskolák esetében ugyanis a megszüntetéssel kapcsolatos fenntartói döntést neki kell meghoznia.

A PSZ kitért arra is, hogy az iskolaigazgatónak küldött levél a törvény tartalmi követelményeinek nem felel meg, hiszen a véleménykérés nem a megszüntetésről, hanem arról szól, hogy melyik feladatot melyik más szakképző intézmény vegye át. A levélből az sem állapítható meg, milyen indokok alapján, milyen célból szüntetik meg az iskolát, illetve az sem, hogy a megszüntetés miatt nem marad ellátatlan feladat, és a változások nem okoznak aránytalan terhet a tanulóknak.

Emellett szerintük a törvény azon követelményének sem felel meg a levél, amely szerint minden olyan információt át kell adni a véleményezésre jogosultaknak, amely a döntéshozó rendelkezésére áll.

A beadványban a köznevelési törvény azon részére hivatkoznak, amely szerint minden a fenntartói irányítás körébe tartozó, előzetes véleményezéshez kötött döntés megtámadható, ha a véleményezést elmulasztották. A sérelmet szenvedett fél mellett az jogosult megtámadni a döntést, akinek ahhoz törvényes érdeke fűződik. A Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola keretei között a PSZ alapszervezete működik, “ezért a szakszervezet közvetlenül érdekelt abban, hogy a jogutódlással megszűnő iskolában foglalkoztatott pedagógusok továbbfoglalkoztatása megfeleljen a törvényes előírásoknak” – közölték. Hozzátették: ha a kormány áprilisban nem vonja vissza döntését, bírósághoz fordulnak.

Kedden – április 14-én – a Raoul Wallenberg Egyesület tiltakozott a kormány döntése ellen. Azt írták: megdöbbenéssel értesültek arról, hogy egy kormányhatározat szerint a Ludovika téren álló iskola épületét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek adják át.

(MTI)

Author: Dolgozók Lapja

Share This Post On
468 ad
Google+