Az Mt. átvilágítását követelik a szakszervezetek

A munka törvénykönyve (Mt.) átvilágításának folytatását követeli a vegyipari szakszervezet (VDSZ) annak kapcsán, hogy az AB megállapította, alkotmányellenes az Mt.-nek azon pontja, amely szerint a várandós nőknek csak akkor jár felmondási védelem, ha állapotuk megváltozásáról már korábban beszámoltak a főnöknek. A szakszervezet elégedett a döntéssel, és elvárja, hogy a jogalkotók gyomlálják ki a törvénykönyvből a munkavállalók sérelmére, a nemzetközi egyezményekkel is szembemenő összes passzust. Az érdekvédők ebben készséggel segítenek.  

A VDSZ elégedett az Alkotmánybíróság döntésével, amely szerint alaptörvény-ellenes a munka törvénykönyvének (Mt.) a várandós nők felmondási védelmére vonatkozó passzus, amelyben az áll, hogy csak akkor illeti meg a felmondási védelem az állapotos nőt, ha erről még a felmondás közlése előtt beszámolt munkáltatójának. Bár a döntés megszületésére sokat kellett várni, megérte, mert végre rámutat a törvénytelenségre – olvasható a szakszervezet közleményében. A vegyipari szakszervezet szerint azonban nem ez az egyetlen törvényellenes, a munkavállalókat hátrányosan érintő passzus az Mt.-ben, ezért az érdekvédők elvárják, hogy folytatódjon a törvénykönyv átvilágítása, s a jogalkotók gyomláljanak ki minden tételt, amely alapvető jogokat sért, vagy ellenkezik a nemzetközi szabályokkal – írja közleményében a VDSZ. A szakszervezetek nemcsak követelik, de segítenék is az Mt. módosítását, hiszen már eddig is számos szakmai javaslatot tettek le a jogalkotók asztalára, de továbbra is készek egyeztetni a javasolt változtatásokról. Ez a munka törvénykönyve ugyanis csak arra nem alkalmas, aminek szánták: a munkavállalók védelmére – szögezi le Székely Tamás, a szervezet elnöke. Az érdekvédők már a tervezet megismerésekor is többször felháborodva jelezték – s azóta is kongatják a vészharangot -, hogy az új szabályozás egyértelműen a munkaadóknak kedvez, s a munkavállalókat végtelenül kiszolgáltatja a helyi hatalomnak.

A VDSZ elnöke reméli, az AB mostani döntésével elindul a lavina, vagyis megkezdődik az Mt. megtisztítási folyamata, amelynek a végeredményével végre a munkavállalók is jól járnak. A VDSZ mielőbbi folytatást szorgalmaz, s követeli, hogy a döntéshozók vegyék komolyan a szakszervezetek változtatási javaslatait. A most született AB-határozat is egyértelműen jelzi ugyanis – véli az elnök -, hogy az Mt jelenlegi változata alkalmatlan a munkahelyteremtésre, a munkavállalók érdekeinek a védelmére.

Author: Dolgozók Lapja

Share This Post On
468 ad
Google+