Fizetésemelést a gyakornokoknak!

gyakornokhozA gyakornoki fizetések és a felsőoktatási szakmai gyakorlatok rendszerének felülvizsgálatát, valamint egységesítését követeli négy szakszervezeti szövetség ifjúsági tagozata.

Egy tavalyi ombudsmani vizsgálat megállapítása szerint a felsőoktatási intézmények számos helyen eltérően, bizonytalanul értelmezik a szakmai gyakorlattal összefüggő egyes kérdéseket, jogviszonyokat. Nincs egységes útmutatás például arról, hogy a gyakornokoknak szükséges-e együttműködési megállapodást kötniük a szakmai gyakorlóhellyel, illetve hogy milyen jogviszonyban áll a hallgató a gyakorlati hellyel, annak be kell-e jelentenie a munkavállalását az illetékes hatóságoknál? Az sem egyértelmű, hogy mikor, milyen jogviszony alapján jogosult a hallgató társadalombiztosítási ellátásra.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok, az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség, valamint a Liga Szakszervezetek Ifjúsági Tagozata is kialakította a helyzetről az álláspontját. Eszerint a felsőoktatási szakmai gyakorlatok rendszerét számos ponton érdemes felülvizsgálni és egységesíteni. Ahogy közleményükben fogalmaztak: az egyik legfontosabb kérdésnek a gyakornoki fizetések rendszerének felülvizsgálatát tartják.  Úgy vélik, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során végzett munkáért díjazás illetheti meg a hallgatót, illetve a 6 hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén kötelező a díjazás. Ennek mértéke a díjazás értéke legalább hetente a minimálbér 15 százaléka, amit – eltérő megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizet.

Az ifjú szakszervezetisek kezdeményezik az összeg szorzószámának emelését.  Szerintük  amennyiben a munkaviszony minden eleme teljesül, joggal vetődik fel a kérdés, hogy a bér vonatkozásában miért is tér el az összeg a hallgatók hátrányára évek óta változatlan mértékben. Egyetértenek a hallgatókat és a szakképzésben résztvevőket érintő idei változásokkal, amelyek lényege, hogy mentesülnek a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól azok a hallgatók, akiket hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat, illetve gyakorlati képzés keretében foglalkoztatnak, és a munkáltatónak sem kell szociális hozzájárulási adót fizetni e jogviszonyok alapján. Emellett azonban indokoltnak tartják és javasolják további mentességek bevezetését a fiatalok foglalkoztatásának érdekében.

 

Ifi tagozatMegalakultak

Megalakult április 14-én a mintegy negyedmillió tagot tömörítő Magyar Szakszervezeti Szövetség ifjúsági tagozata. Elnök: Ferencz Norbert, alelnökök: Nagy Viktória, Kunert Annamária, Kiss Nikoletta és Szatmári Lajos.

Author: Dolgozók Lapja

Share This Post On
468 ad
Google+